The Human Link organiseert met de steun van stad Antwerpen psycho-educatieve cursussen en psycho-educatieve groepjes  rond verschillende thema’s.

Het aanbod is gratis en staat open voor alle inwoners van de stad Antwerpen. Het wordt op regelmatige basis georganiseerd op verschillende locaties in de stad.

Meer info? Klik op https://www.psycho-educatie.be/psycho-educatie

Neem ook eens een kijkje op het groepsaanbod van het SARA netwerk:

Het groepsaanbod wordt multidisciplinair uitgebouwd (samen met huisartsen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten, kinesisten …). We stellen vast dat dit aanbod een grote preventieve en veerkracht versterkende waarde heeft.

https://www.netwerksara.be/psychologische-zorg-in-de-eerste-lijn/groepsaanbod/