Wie komt er in aanmerking voor het sociaal internetaanbod?

Mensen met een leefloon, mensen met een beperking en gepensioneerden die recht hebben op een tegemoetkoming.

Heb jij recht op goedkoper internet bij je thuis?

Kijk dan op http://www.sociaalinternetaanbod.be of bel gratis naar 0800/120.33